Priser

Beskrivelse Merknad   Pris
Medlemskontingent (gjelder fra 1.1 hvert år) per år   kr 250
Leie fast plass
(per løpemeter brygge)
per år   kr 800
Strøm (alle båter, tilgang) per år   kr 150
       
Elektrisitet, vintervarme (maks 300 watt)
ellers betales etter forbruk (3 kontrollmålinger)
per år   kr 1500
       
Gjesteleie (over 40 fot kr. 200 per døgn) per døgn   kr 150
Gjesteleie (vinter) ekskl. strøm per døgn   kr 50
                         
Ny båtplass      
Innmeldingsgebyr     kr 5000
       
Slipp      
Opptrekk (medlemmer) (2 dg)     kr 750
Opptrekk (ikke medlemmer) (2 dg)     kr 1500
       
Ekstra per dag mer enn to dager      
Medlemmer     kr 100
Ikke medlemmer     kr 200
       
Innskudd brygge (per løpemeter brygge, bredden på båsen)     kr 4300
Innskudd uterigger (8 meter inkl. over 8 m. betaler leier dif.