Inspeksjon av anlegget

09.01.2017 19:18

I oktober 2016 ble det gjort inspekjon av bryggene og ankerfortøyningene. 3 utbedringer ble gjort så bryggene er trygt foramkret