Inspeksjon av anlegget 14.09 til 17.09.18

11.09.2018 14:43

Det vil være inspeksjon av bryggeanlegget i helgen. Vi forventer enkelt utbedringer.

Nye uteriggere er ennå ikke mottatt. 4 x 6 meter og 2 x 8 meter.